3.12.2010

Bydgoszcz. Keanu Reeves at the Opera Nova

original source;

Bydgoszcz. Keanu Reeves w Operze Nova

Był wyluzowany i uśmiechnięty. Otwarcie rozmawiał z publicznością i żartował na temat polskiej pogody. Keanu Reeves okazał się być bardzo przystępnym gościem... Plus Camerimage.

Filmowy Neo z "Matrixa" pojawił się bydgoskiej Operze Nova w czarnym płaszczu, sztruksowych spodniach i białych trampkach. Już przed wejściem otoczyli go fotoreporterzy, operatorzy kamer i dziennikarze. W błysku fleszy przedarł się przez zatłoczone korytarze opery. Fani robili zdjęcia aparatami w telefonach komórkowych i jeszcze na widowni sali głównej roiło się od fotoreporterów-amatorów. Na scenie aktor krótko zapowiedzi swój nowy film - "Henry's crime" - w którym gra główną rolę i którego jest producentem. Ucałował cztery dziewczyny wręczające mu róże. Później zniknął za kulisami.
Około godz. 00.30 na scenie ustawiono dwie kanapy i stolik - przyszedł czas na konferencję prasową. Keanu Reeves był bardzo rozluźniony i otwarty na pytania, a nawet nietypowe prośby publiczności. Na życzenie jednego z mężczyzn pozdrowił jego ciężarną żonę. Żartował, że zimowa polska pogoda jest bardzo orzeźwiająca.
- Jakieś pięć lat temu postanowiłem rozwijać własne projekty i właśnie "Henry's Crime" jest pierwszym z nich. Pracowaliśmy nad tym filmem cztery i pół roku. To egzystencjalna komedia romantyczna z elementami kryminału - aktor opisuje swój nowy film, który właśnie wczoraj miał swoją premierę w Polsce.
Po konferencji gwiazdor rozdawał autografy i po kilkunastu minutach ponownie zniknął za kulisami.
Dziś Keanu Reeves sam wcieli się w rolę dziennikarza i będzie przeprowadzał wywiady z twórcami kina, którzy uczestniczą w Plus Camerimage. Tak przygotowuje swój nowy film - dokument o nowoczesnej technice tworzenia filmów. Reeves w Bydgoszczy zatrzyma się najprawdopodobniej do piątku.

*****
in English;
Bydgoszcz. Keanu Reeves at the Opera NovaHe was relaxed and smiling. Opening talks with the audience and joked about the Polish weather. Keanu Reeves has proven to be very accessible guy ... Plus Camerimage.
Film Neo from "The Matrix" came up in Bydgoszcz Opera Nova in the black coat, corduroy pants and white sneakers. Even before the press photographers surrounded him, the camera operators and journalists. The flash flashes broke through the crowded corridors of the opera. Fans took pictures cameras in mobile phones and even in the auditorium of the main hall was full of amateur photographers. On stage, the actor announced his new short film - "Henry's crime" - in which he plays a major role and which is the producer. He kissed four girls giving him roses. Then it disappeared behind the scenes.About hrs. 00.30 on the stage is set two sofas and a table - it's time for the press conference. Keanu Reeves was very relaxed and open to question, and even unusual requests public. At the request of one of the men greeted his pregnant wife. He joked that Polish winter weather is very refreshing.- About five years ago, I decided to develop their own projects and is the "Henry's Crime" is the first of them. We worked on this film four and a half years. This existential romantic comedy with elements of detective fiction - the actor describes his new film, which just yesterday had its premiere in Poland.After the conference star autographs and handed out after a few minutes later he disappeared again behind the scenes.Today, Keanu Reeves plays the same role of the journalist and will conduct interviews with film makers who participate in of Oliveira. So is preparing his new film - a documentary about modern technology to create movies. Reeves stopped in Bydgoszcz, probably until Friday."Keanu Reeves: The weather is refreshing"Express Online BydgoszczLink to source02-12-2010
http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/107172.html%0Amore pics;

Hiç yorum yok:


detail from my drawing

detail from my drawing

detail from my drawing

Twitpic updates: by celebfan